Tổng hợp các trường hợp thu hồi đất đai

23/06/2016  

Thu hồi đất là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại phần đất đã giao cho Tổ chức, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo Luật đất đai. Có rất nhiều lý do để thu hồi đất, có thể là do vi phạm nghiêm trọng của người sử dụng hoặc một vài nguyên nhân khác quan nào đó. Nhưng tổng quan lại ta có thể tổng hợp sơ bộ về các trường hợp thu hồi đất đai như sau.

 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Trong sử dụng sử dụng đất, nếu người sử dụng có các hành vi vi phạm Pháp luật đất đai làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn đất thì đất đai sẽ bị thu hồi.

Những trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật phải kể đến:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Pháp luật mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho.
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm.
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành.
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục. Đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục. Đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng đồng thời sau thời gian gia hạn (24 tháng) mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
 • Thu hồi đất vì mục đích an ninh quốc phòng

Một số trường hợp đất bị thu hồi để phục vụ an ninh quốc phòng bao gồm:

 • Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc.
 • Xây dựng căn cứ quân sự; xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh.
 • Xây dựng ga, cảng quân sự.
 • Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh.
 • Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí.
 • Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội

Điều 62 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp thu hồi đất đai để phát triển kinh tế xã hội như sau:

 • Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất.
 • Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất.
 • Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất.

Trên đây là một số trường hợp cơ bản nhất trong thu hồi đất đai. Hội luật sư Hà Nội – The Light gồm nhiều luật sư giỏi sẽ tư vấn tốt nhất cho bạn về tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai qua tổng đài: 1900 0069 hoặc tại trụ sở tầng 8 Tòa nhà CTM  số 299 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.