Tội chống người thi hành công vụ - Sai lầm dễ mắc phải.

12/10/2016  

Hội luật sư Hà Nội xin được nêu rõ những phân tích tội chống người thi hành công vụ để các bạn được rõ sai lầm dễ mắc phải này:

Khi tham gia giao thông, bạn có hay gặp phải những trường hợp cảnh sát phải rượt đuổi theo ai đó vi phạm luật giao thông mà bỏ trốn. Hay những đám ẩu đả khi có công an đến thì chống đối, thậm chí đánh lại công an? Đó là những tình huống mà người trong cuộc có thể bị xử lý pháp luật về hành vi chống người thi hành công vụ.

Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định rõ những vấn đề liên quan về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hành vi cấu thành tội phạm khách quan: Người có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Vũ lực dùng trong trường hợp này không thuộc trường hợp nói tại Điều 93, 104 Bộ luật hình sự. Cụ thể người phạm tội có thể có những hành vi sau:

  • Hành vi dùng vũ lực (dùng sức mạnh vật chất tấn công, hành hung) cản trở người thi hành công vụ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.
  • Hành vi đe dọa dùng vũ lực (uy hiếp tinh thần) làm cho người thi hành công vụ sợ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao, hoặc ép buộc họ thực hiệm hành vi trái pháp luật.
  • Hành vi dùng thủ đoạn khác (như lăng mạ, bôi nhọ hoặc vu khống…) nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

hội luật sư hà nội

Hành vi chống người thi hành công vụ rất dễ mắc phải bởi những phút nổi nóng.

Hành vi cấu thành tội phạm chủ quan: Là lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết mình đang cản trở người thi hành công vụ hoặc cưỡng ép người thi hành công vụ làm trái pháp luật.

Chủ thể vi phạm: Người phạm tội phải là người tử đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định.

Hình phạt:

  • Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  • Có tổ chức;
  • Phạm tội nhiều lần;
  • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;
  • Gây hậu quả nghiêm trọng;
  • Tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, nếu bạn gặp những người đang thi hành công vụ như công an giao thông, cảnh sát cơ động... trong trường hợp bạn đang bị nghi ngờ là có hành vi vi phạm pháp luật thì hãy nên thận trọng và bình tĩnh giải quyết sai phạm của mình, đừng vì một phút nóng tính mà lại mắc phải sai lầm đáng tiếc.

Tag: Luật sư thủ đô, Hội luật sư Hà Nội , Vụ Án Ly Hôn