TIẾN SĨ LUẬT HỌC - LUẬT SƯ: NGUYỄN ĐỨC MINH

30/05/2016  

Trước khi là thành viên sáng lập của Công ty Luật The LightLuật sư Nguyễn Đức Minh đã nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến Sỹ Luật Học của  Học viện luật Moskva- Liên xô cũ (nay là Tổng hợp luật quốc gia Moskva – Liên Bang Nga), người có nhiều thời gian công tác và nghiên cứu tại nước ngoài.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và hoạt động hành nghề luật tại Việt Nam.

Chuyên gia về sát nhập, mua bán doanh nghiệp, tranh chấp thương mại, tư vấn mua bán nợ doanh nghiệp, ngân hàng, kinh doanh thương mại quốc tế.

LUẬT SƯ KHÁC