Quản lý di sản thừa kế có được trả thù lao không?

02/12/2015  

Di sản thừa kế là tài sản mà người chết đã để lại cho người sống dựa trên di chúc đã chỉ định. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.” Di sản thừa kế có thể là hiện vật, tiền, giấy tờ trị giá được thành tiền, quyền tài sản thuộc sở hữu của người để lại di sản. Trong nhiều hợp do phát sinh những lý do khác nhau mà phần tài sản này chưa được chia và cần có người quản lý. Điều này làm nảy sinh thắc mắc là quản lý di sản thừa kế có được trả thù lao hay không? Nếu muốn biết, hãy cùng theo dõi những thông tin dưới đây của chúng tôi.

Lợi ích mà người quản lý di sản nhận được

Khoản 2 Điều 640 Bộ luật dân sự 2005 quy định về Quyền của người quản lý di sản như sau:

Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 638 của Bộ luật này có các quyền sau đây:

a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

b) Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế.”

Khoản 2 Điều 638 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản”.

Trách nhiệm của người quản lý di sản

Điều 638 Bộ luật dân sự 2005 quy định về Người quản lý di sản như sau:

  • Người quản lý di sản là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thoả thuận cử ra.
  • Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản đó cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản.
  • Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 0069 để được các luật sư giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm tư vấn pháp lý tốt nhất trong mọi trường hợp.