Những trường hợp được xem là xâm phạm kiểu dáng công nghiệp

30/11/2015  

Kiểu dáng công nghiệp hay chính là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, thể hiện bằng đường nét,  hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó. Thông thường kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ nếu nó có tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp trên toàn thế giới. Đó được xem như là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của các doanh nghiệp cùng nghiệp. Tuy nhiên, việc vi phạm kiểu dáng công nghiệp không phải là quá mới trong hoạt động kinh doanh.Vậy những trường hợp nào được xem là xâm phạm kiểu dáng công nghiệp?

Thế nào là sử dụng kiểu dáng công nghiệp?

Điều 124 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về sử dụng kiểu dáng trí tuệ như sau:

  • Sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
  • Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm quy định tại điểm a khoản này.
  • Nhập khẩu sản phẩm quy định tại điểm a khoản này.

Các trường hợp được xem là vi phạm kiểu dáng công nghiệp

Điều 5 và Điều 10 Nghị định 105/2006/NĐ-CP có quy định về các căn cứ để xác định vi phạm kiểu dáng công nghiệp như sau:

  • Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản và không cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ.
  • Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét về bản chất được coi là bản sao của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được.

Những trường hợp được xem là xâm phạm kiểu dáng công nghiệp

  • Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm thuộc kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đó.
  • Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ kèm theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Nếu còn có bất kỳ thắc mắc nào về các trường hợp vi phạm kiểu dáng công nghiệp, vui lòng liên hệ đến luật sư giỏi The Light qua Hotline: 1900 0069 để được tư vấn pháp luật tốt nhất.