Những quy định về bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất bị thu hồi

23/06/2016  

Ở bài viết trước chúng tôi đã đề cập đến những trường hợp thu hồi đất đai tuy nhiên còn có một đề mà hầu hết các hộ dân quan tâm nếu đất bị thu hồi là việc bồi thường đất và các tài sản có liên quan. Thực sự đây là một vấn đề khá phức tạp và cũng là nguyên nhân khiến việc giải tỏa mặt bằng gặp khá nhiều khó khăn do người dân chưa có kiến thức về lĩnh vực này.

Hiểu được điều đó, văn phòng luật sư uy tín - The Light xin cung cấp những thông tin về các quy định bồi thường liên quan đến việc thu hồi đất.

  • Nguyên tắc bồi thường trong thu hồi đất đai

Điều 74 Luật đất đai 2014 có nếu rõ về các nguyên tắc bồi thường đất bị thu hồi như sau:

  • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.
  • Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất..
  • Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.
  • Những quy định về bồi thường đất bị thu hồi

Căn cứ vào các điều kiện được bồi thường được quy định ở Điều 79 Luật đất đai 2013 kết hợp với những điều khoản được trình bày trong Nghị định 47/2014/NĐ-CP, việc bồi thường đất được thực hiện trong trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc bồi thường được quy định như sau:

  • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
  • Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.
  • Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Hội luật sư Hà Nội - The Light gồm nhiều luật sư giỏi sẽ tư vấn tốt nhất cho bạn về tranh chấp đất đai, thừa kế đất đai qua tổng đài: 1900 0069 hoặc tại trụ sở tầng 8 Tòa nhà CTM  số 299 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.