LUẬT SƯ - THƯỢNG TÁ: VŨ VIẾT TỰ

30/05/2016  

Chuyên gia về luật hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình.

 Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Luật sư Vũ Viết Tự đã từng giữ nhiều cương vị quản lý trong cơ quan nhà nước, có hơn 30 năm công tác trong lực lượng ngành công an. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề Luật sư.

  • Học vấn:        Cử nhân luật tổng hợp
  • Nơi đào tạo: Học viện Bộ Nội vụ Moskva (Liên Xô)
  • Vị trí:              Luật sư Tranh tụng và Tư vấn
  • Năm kinh nghiệm: Thượng tá - Điều tra viên cao cấp
  • Cơ quan đã làm việc: Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Thái Bình.

 

LUẬT SƯ KHÁC