Luật sư - Thạc sỹ Luật học: LÊ HUY QUANG

30/05/2016  

Giám đốc Công ty Luật The Light.

Trước khi là thành viên sáng lập – Giám đốc điều hành Công ty Luật The LightLuật sư Lê Huy Quang đã từng giữ nhiều cương vị quản lý trong các công ty Luật:

Từ năm 2003 – 2006 Phó trưởng/ trưởng Văn phòng đại diện – Văn phòng Luật sư số VII.

Từ năm 2006 – 2014 Giám đốc điều hành công ty Luật hợp danh Danzko.

Từ năm 2014 – 2015. Từ tháng 05/ 2015 – Giám đốc điều hành Công ty Luật The Light.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề Luật sư. Chuyên gia về luật hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình.

LUẬT SƯ KHÁC