Luật sư - Thạc sĩ Luật học: NGUYỄN XUÂN VINH

30/05/2016  

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, tranh chấp đất đai, pháp luật kinh doanh và thương mại

Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, tranh chấp đất đai, pháp luật kinh doanh và thương mại, hợp đồng lao động. Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội Kinh nghiệm: 13 năm; Từ năm 2002-2011 công tác tại Sở lao động thương binh xã hội thành phố Hà Nội; Từ năm 2012-2014 làm việc tại Công ty Luật Sao Việt.