Luật sư - Thạc sĩ Luật học: NGUYỄN HẢI YẾN

30/05/2016  

Chuyên gia sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài

Luật sư - Thạc sĩ Luật học Khoa Luật - Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyên gia sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài

Vị trí: Luật sư tư vấntranh tụng

Năm kinh nghiệm:  4 năm

Chuyên gia trong các lĩnh vực doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, kinh tế, đất đai, hình sự.

  • từ năm 2010-2013: Trưởng phòng pháp chế Công ty TNHH M&D Việt Nam
  • Từ năm 2013-2015: Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH An Viên

LUẬT SƯ KHÁC