LUẬT SƯ: NGUYỄN VĂN HƯNG

30/05/2016  

LUẬT SƯ: NGUYỄN VĂN HƯNG - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY LUẬT THE LIGHT

- Kinh Nghiệm: Gần 15 năm.

- Chuyên gia về luật hình sự, tranh  chấp đất đai, chia tách, giải thể và thành lập doanh nghiệp.

- Là Luật sư luôn tâm huyết với nghề, kỹ năng hành nghề chuyên nghiệp, luôn trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng cũng như thân chủ của mình.

Điện thoại: 0904.825.385

Facebook: Luật Sư Nguyễn Hưng