Luật sư: NGUYỄN VĂN HƯNG

30/05/2016  

Chuyên gia về luật hình sự, tranh  chấp đất đai, chia tách, giải thể và thành lập doanh nghiệp.

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Luật sư Nguyễn Văn Hưng đã từng giữ nhiều cương vị quản lý trong các công ty Luật – Giám đốc công ty Luật Tâm Vạn Thành.. Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề Luật sư.

LUẬT SƯ KHÁC