Luật sư: ĐỖ THỊ THU GIANG

30/05/2016  

Chuyên gia về luật hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Luật sư Đỗ Thị Thu Giang đã từng giữ nhiều cương vị quản lý trong các công ty Luật – Giám đốc công ty Luật An Viên. Là luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề Luật sư.

LUẬT SƯ KHÁC