Luật sư: PHAN KẾ HIỀN

12/08/2016  

Học vấn: Cử nhân Luật.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

Vị trí: Luật sư Tranh tụng

Kinh nghiệm: hơn 8 năm

- Từ 2007 - 2009:  Chuyên viên pháp lý tại Văn phòng tư vấn Luật Trường Hải.

- Từ 2009 - 2013:  Nhân viên pháp chế tại Công ty Xây dựng Đại Phát.

- Từ 2013 - 2016: Chuyên viên pháp lý tại Văn phòng luật sư Hoàng Phát.