TRỢ LÝ LUẬT SƯ: NGUYỄN VĂN THỦY

14/06/2018  

Trợ lý Luật sư NGUYỄN VĂN THỦY

Chuyên gia tư vấn luật Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân & Gia đình, Đầu tư, Thương mại,...

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Trợ lý luật sư Nguyễn Văn Thủy đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

  • Nơi đào tạo: Học viện Tư Pháp Hà Nội
  • Vị trí: Trợ lý Luật sư
  • Năm kinh nghiệm: 05 năm
  • Từng là Chuyên gia pháp lý của nhiều Công ty lớn trong và ngoài nước.