TRỢ LÝ LUẬT SƯ: ĐỖ THỊ THƠM

04/07/2019  

Trợ lý Luật sư Đỗ Thị Thơm

Chuyên gia tư vấn luật Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân & Gia đình, Sở hữu trí tuệ, Kinh doanh thương mại,...

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Trợ lý Luật sư Đỗ Thị Thơm đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

  • Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội - Học viện Tư Pháp Hà Nội
  • Vị trí: Trợ lý Luật sư
  • Năm kinh nghiệm: 05 năm
  • Từng là Chuyên viên xuất sắc trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. tư vấn và giải quyết các vụ việc Hôn nhân gia đình.