Trợ lý Luật sư Nguyễn Văn Hợp

04/07/2019  

Trợ lý Luật sư Nguyễn Văn Hợp

Chuyên gia tư vấn luật Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân & Gia đình, Đầu tư & Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại,...

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Trợ lý Luật sư Nguyễn Văn Hợp đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

  • Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội - Học viện Tư Pháp Hà Nội
  • Vị trí: Trợ lý Luật sư
  • Năm kinh nghiệm: 03 năm