TIẾN SĨ LUẬT HỌC: ĐẶNG QUANG PHƯƠNG

28/07/2016  


- Học vị: Tiến sỹ Luật học
- Vị trí: Cố vấn Cao cấp
- Kinh nghiệm:
- Nguyên Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao.
- Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam