TIẾN SĨ: NGÔ NAM GIANG

28/07/2016  

- Học hàm/ học vị: Tiến sỹ
- Ngoại ngữ: Anh, Trung, Nhật, Pháp
- Nơi đào tạo: Đại học Tứ Xuyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc
- Chức danh: Giảng viên đại học, phiên dịch viên cao cấp, chuyên tư vấn thị trường Trung Quốc
- Năm kinh nghiệm: 16 năm
- Cơ quan: Đại học quốc gia Hà Nội