LUẬT SƯ: NGUYỄN VĂN THỦY

14/06/2018  

Luật sư NGUYỄN VĂN THỦY 


- Học vấn: Cử nhân Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội

- Kinh Nghiệm: 08 năm kinh nghiệm

- Lĩnh vực: Luật sư tố tụng và tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực Dân sự, Hình sự, Kinh tế, Lao động, Thừa kế, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai, Thương mại, Đầu tư, Tư vấn doanh nghiệp, …

- Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Luật sư Nguyễn Văn Thủy đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho nhiều Công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau

- Vị trí: Luật sư

- Số điện thoại liên hệ: 0965.921.058

- Email: luatsuthuynguyen@gmail.com

- Facebook: Luật sư Thủy Nguyễn

- Fanpage: Luật sư tư vấn. com