Luật sư LƯU THỊ KIỀU TRANG

30/05/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội            

- Vị trí:  Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: Đất đai, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại...

            Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Công ty Luật The Light.

- Năm kinh nghiệm: 03 năm

Trợ lý Luật sư tại Công ty Luật Tuệ Anh

Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư Đồng Đội.