LUẬT SƯ: LƯU THỊ KIỀU TRANG

30/05/2016  

- Năm kinh nghiệm: 08 năm

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội            

- Vị trí:  Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: Đất đai, Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại...

             Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng Công ty Luật The Light.

- Đã từng trực tiếp tư vấn & tranh tụng các vụ án lớn về Đất đai, Ly hôn, Thừa kế, Hình sự,...

- Liên hệ tư vấn trực tiếp: 0983.095.502 - 0946.73.1188

- Facebook: Luật Sư Kiều Trang