LUẬT SƯ: HÀ VĂN THÊM

04/07/2019  

Luật sư Hà Văn Thêm

Chuyên gia tư vấn luật Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân & Gia đình,...

Trước khi là thành viên Công ty Luật The Light. Trợ lý Luật sư Hà Văn Thêm đã trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn và hỗ trợ pháp lý thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 

  • Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội - Học viện Tư Pháp Hà Nội
  • Vị trí: Trợ lý Luật sư
  • Năm kinh nghiệm: 05 năm.