Luật sư Dương Mỹ Thiện

30/12/2020  

Luật sư

- Học vấn: Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

- Kinh nghiệp: 05 năm

- Lĩnh vực: Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và Gia đình, Kinh doanh thương mại

- Đã từng công tác tại Văn phòng công chứng Trung Tâm; Công ty TNHH Tư vấn Bravo. Làm việc tại Công ty Luật hợp danh The Light từ năm 2017 cho đến nay.