Trợ lý luật sư: ĐINH THI CHÚC

28/07/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội

                Đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viện tư pháp

- Vị trí: Trợ lý luật sư tư vấn các lĩnh vực liên quan tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ

            Hiện đang là Luật sư tập sự tại Công ty Luật The Light

- Kinh nghiệm: Từ năm 2014 đến tháng 5 năm 2015: Thư ký Công chứng viên Văn phòng Công chứng Minh An

Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016: Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH Minh Tín