Giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ như thế nào?

30/11/2015  

Ta có thể thấy được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong mọi lĩnh vực cuộc sống và chính vì vậy các tranh chấp xoay quanh vấn đề này cũng xảy ra ngày càng nhiều hơn. Đây là một loại tranh chấp khá khó giải quyết do tính vô hình của đối tượng sở hữu trí tuệ. Không những vậy, loại tranh chấp này cũng còn khá mới mẻ, do đó, trong nhiều trường hợp người ta chưa tìm được phương án giải quyết phù hợp.

Tuy nhiên, với những đơn vị hoạt động lâu năm trong ngành, việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ luôn được thực hiện rất thỏa đáng dựa trên những kinh nghiệm, những kiến thức luôn được cập nhập.

Các biện pháp giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

 • Giải quyết bằng biện pháp hành chính
 • Điều 211 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về việc xử phạt hành chính đối với các trường hợp tranh chấp sau:

  - Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã hội.

  - Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

  - Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này.

  Các đối tượng vi phạm sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ; đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm và các biện pháp áp dụng hậu quả.

 • Giải quyết bằng biện pháp dân sự
 • Biện pháp giải quyết dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Các trường hợp giải quyết bằng hình thức này được quy định rõ ở Điều 1 mục I.A Thông tư số 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP, bao gồm:

  - Các tranh chấp về quyền tác giả.

  + Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, tác phẩm phái sinh.

   + Tranh chấp giữa các đồng tác giả về phân chia quyền đồng tác giả.

   + Tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức về chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm.

  - Các tranh chấp về quyền liên quan

   + Tranh chấp giữa chủ đầu tư với người biểu diễn về quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn. Tranh chấp giữa người biểu diễn với người khai thác sử dụng các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn về tiền thù lao.

   + Tranh chấp giữa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với người thực hiện các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình về quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được phân phối đến công chúng.

  + Tranh chấp giữa tổ chức phát sóng với người sử dụng các quyền của tổ chức phát sóng về quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của tổ chức đó được ghi âm, ghi hình, phân phối đến công chúng.

  - Các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp:

   + Tranh chấp về quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.

   + Tranh chấp về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.

   + Tranh chấp về quyền tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

  Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định rõ các hình thức xử lý như sau:

  - Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm.

  -  Buộc xin lỗi, cải chính công khai.

  -  Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  -  Buộc bồi thường thiệt hại.

  - Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

 • Giải quyết bằng biện pháp hình sự
 • Có hai hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự bao gồm:

  - Tội xâm phạm quyền tác giả.

  - Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác.

  Trên đây là các hình thức giải quyết chính về tranh chấp sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên mức độ xử phạt còn tùy thuộc vào sự nghiêm trong của vấn đề. Để hiểu rõ hơn về trường hợp của mình, quý khách hàng có thể liên hệ các luật sư giỏi của chúng tôi để tư vấn pháp lý tốt nhất.