Truy tố 4 cán bộ trường Chính trị Phú Yên vì có liên quan đến việc tham ô hơn 3 tỷ đồng

14/05/2018  

VKSND tỉnh Phú Yên vừa truy tố các bị can Vũ Thị Kim Hoa (nguyên kế toán) và Trịnh Thị Hoa (nguyên thủ quỹ Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) về tội tham ô tài sản. Vũ Thị Kim Hoa còn bị truy tố cùng với Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga (nguyên các Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Yên) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ ngày năm 2009 đến năm 2015, Vũ Thị Kim Hoa đã lập khống danh sách học viên nhận tiền ăn của 19 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính học tại trường rồi đưa cho Trịnh Thị Hoa là thủ quỹ ký giả chữ ký của học viên nhận tiền và một số giáo viên chủ nhiệm, trình Lãnh đạo ký duyệt để rút hơn 2,567 tỷ đồng chia nhau.

Riêng Trịnh Thị Hoa còn chiếm đoạt tiền mặt tại quỹ hơn 578 triệu đồng rồi dùng tiền hàng mã loại 500.000đ xếp thành xấp và dùng tiền thật mệnh giá 500.000đ bọc ở ngoài đối phó khi kiểm tra.

Trường Chính trị Phú Yên nơi xảy ra vụ việc tham ô tài sản

Trường Chính trị Phú Yên nơi xảy ra vụ việc tham ô tài sản

Sau khi Trịnh Thị Hoa bị cơ quan phát hiện thiếu quỹ không cho làm thủ quỹ nữa, từ ngày 22/6/2015 đến ngày 30/6/2015, Vũ Thị Kim Hoa tiếp tục lập khống 03 bộ chứng từ thanh toán để chiếm đoạt hơn 23,4 triệu đồng.

Đối với khoản thu chi tài chính của 2 lớp cao cấp chính trị Khóa 10 và Khóa 11, Vũ Thị Kim Hoa đã thực hiện không đúng, không đầy đủ theo nguyên tắc tài chính kế toán, không đưa đầy đủ vào hệ thống sổ sách kế toán để quản lý theo dõi việc thu chi tiền học phí hai lớp nói trên, gây thiệt hại cho trường hơn 330,66 triệu đồng. Trong số tiền thất thoát này, Trịnh Thị Hoa đã trực tiếp thu học phí 2 lớp cao cấp lý luận chính trị nói trên và chiếm đoạt hơn 72,7 triệu đồng.

Liên quan đến hành vi tham ô tài sản của 02 bị can nói trên, trong quá trình quản lý, Lê Văn Sự và Nguyễn Thị Tuyết Nga là các Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác hành chính - quản trị đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, đối chiếu khi ký duyệt chứng từ thanh toán chế độ tiền ăn cho học viên; riêng Lê Văn Sự còn không làm hết trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu chi tiền học phí 02 lớp cao cấp lý luận chính trị khóa 10 và khóa 11; gây thiệt hại tổng cộng hơn 2,62 tỷ đồng (trong đó Sự gây thiệt hại hơn 1,97 tỷ đồng, Nga gây thiệt hại hơn 654,5 triệu đồng).

Theo dantri.com.vn