Trợ lý luật sư: VŨ VĂN THẮNG

07/07/2016  

Luật sư tập sự 

- Vị trí: Chuyên viên trợ giúp tư vấn pháp lý

- Năm kinh nghiệm: 1 năm

- Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Quốc Gia Việt Nam

-  Chuyên viên Phòng Tư vấn tại Công ty Luật Vũ Anh