Trợ lý luật sư: NGUYỄN MINH NGỌC

30/05/2016  

Luật sư tập sự

Vị trí: Chuyên viên trợ giúp tư vấn pháp lý

Năm kinh nghiệm: 1 năm

Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Bình Minh