Trợ lý luật sư: LƯU THỊ KIỀU TRANG

30/05/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Luật Hà Nội

                Đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viện tư pháp

- Vị trí: Trợ lý luật sư

            Hiện đang là Luật sư tập sự tại Công ty Luật The Light

- Năm kinh nghiệm: 2 năm

Trợ lý Luật sư tại Công ty Luật Tuệ Anh

Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư Đồng Đội.