LUẬT SƯ: LÊ THỊ NGỌC

30/05/2016  

- Học vấn: Cử nhân Luật Trường Đại học Quốc gia

                Đã tốt nghiệp Lớp đào tạo nghề Luật sư tại Học viện tư pháp

- Vị trí: Luật sư tư vấn các lĩnh vực liên quan tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ

            Hiện đang là Luật sư tập sự tại Công ty Luật The Light