Trợ lý luật sư: HOÀNG THỊ MỸ HOA

30/05/2016  

 

1. Học vấn: Cử nhân Luật.

2. Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

3. Vị trí: Hiện đang là Luật sư tập sự - trợ lý luật sư trong các lĩnh vực như hình sự, dân sự, đất đai, kinh doanh - thương mại, hôn nhân - gia đình...

4. Năm kinh nghiệm: 03 năm

- Chuyên viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư Tín Việt và Cộng sự.

- Chuyên viên pháp chế tại Công ty TNHH Insteel Việt Nam.