Thông báo thay đổi đầu số điện thoại

30/06/2017  

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi đầu số điện thoại cố định)

   

 Kính gửi:  Quý Đối tác, Quý Khách hàng !

Căn cứ Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định cho các tỉnh thành trên cả nước.

Để thuận tiện liên hệ trong công việc, Công ty Luật Hợp danh The Light kính thông báo đến Quý Khách hàng và Quý Đối tác số điện thoại cố định của công ty thay đổi theo mã vùng của thành phố Hà Nội từ 0h ngày 17/06/2017, cụ thể như sau:

STT

Số điện thoại cũ

Số điện thoại mới

1

04 6328 6666

024 6328 6666

2

04 6682 6868

024 6682 6868

 

Vì vậy, Công ty Luật Hợp danh The Light xin thông báo để Quý Khách hàng và Quý Đối tác được biết.

Trân trọng ./.

 

                                                         CÔNG TY LUẬT HỢP DANH THE LIGHT

                                                                             Giám đốc                    

 

                                                                             (đã ký)

                                             

                                                                           Lê Huy Quang